I. Giai Đoạn 1 - Thấu Hiểu Bản Thân - Hoàn Thành Sứ Mệnh.

1. Tôi là ai? – Con Thuyền Định Hướng P.P.n.S.

2. Tôi sinh ra để làm gì? Chuyên Cơ Khám Phá Sự Vượt Trội VMIT.

3. Sứ Mệnh cuộc đời tôi là gì? Hệ Thống Định Vị Cá Nhân P.P.S.

II. Giai Đoạn 2: Xây Dựng Hệ Thống Tiêu Dùng Thông Minh - Tạo Dòng Thu Nhập Thụ Động.

1. Trình tự xây dựng hệ thống tiêu dùng thông minh.

2. 05 Sản phẩm – Dịch Vụ cốt lõi.

3. Cấu trúc Hợp Tác – Phân Phối Sản Phẩm – Dịch Vụ Dự Án Tiêu Dùng Thông Minh.

ĐĂNG KÝ

4. 5 Bước Cơ Bản xây dựng Hệ Thống Tiêu Dùng Thông Minh.

5. Sự khác biệt khi thực hiện 5 mục tiêu cuộc đời của Dự án Tiêu Dùng Thông Minh.

ĐĂNG KÝ

III. Giai Đoạn 3: Hợp Tác Kinh Doanh - Kiến Tạo Biệt Đội Kinh Doanh Ưu Tú BK28.

https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2024/02/dao-tao-bk28.png
https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2024/01/SO-DO-TO-CHUC.png
https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2024/01/layout_backup-10.jpg

IV. Giai Đoạn 4: 05 Cấp Độ Phát Triển để trở nên "Khác Biệt" - Kiến Tạo Cuộc Đời Bình An.

https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2024/01/HANH-TRINH-PHAT-TRIEN.png

V. Giai Đoạn 5: Hệ Sinh Thái Trái Tim Việt - Cộng Đồng Chuyên Gia Trong Mọi Lĩnh Vực Cuộc Sống.

https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2024/02/project_meeting_190607.jpg

06 Lý Do Bạn nên chọn Trái Tim Việt là người bạn đồng hành Cuộc Đời Bạn!

Icons-Analytics-And-Investment
GIẢI MÃ BÍ ẨN
Chúng tôi liên kết 05 ngành KHOA HỌC DỰ BÁO khác nhau làm nền tảng giải mã tiềm năng vô hạn ẩn chứa bên trong mỗi cá nhân.
Icons-Analytics-And-Investment
NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN
Chúng tôi Lựa Chọn 03 giá trị cốt lõi là Đức Tin – Trí Tuệ - Nghị Lực làm nền tảng phát triển con người bền vững.
Icons-Analytics-And-Investment
NỀN TẢNG THAY ĐỔI
Chúng tôi Áp Dụng 03 quy luật vũ trụ chính gồm Luật Nhân Quả - Luật Hấp Dẫn – Luật Âm Dương Ngũ Hành làm nền tảng thay đổi mỗi cá nhân.
https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/banh-xe-cuoc-doi.png
Icons-Analytics-And-Investment
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt ở mỗi cá nhân, lấy Tự Do – Tài Năng – Trách Nhiệm là yếu tố then chốt để tìm ra ý nghĩa cuộc đời - hoàn thành sứ mệnh.
Icons-Analytics-And-Investment
GIẢI PHÁP và KHUYẾN NGHỊ
Chúng tôi khéo léo kết hợp hai nền văn hóa, giáo dục Phương Đông và Phương Tây để đưa ra khuyến nghị ĐỊNH HƯỚNG và XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG CÁ NHÂN cho khách hàng.
Icons-Analytics-And-Investment
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI
Chúng tôi sử dụng quy tắc Tròn Đạo để làm thang đo đánh giá sự thay đổi ở mỗi cá nhân.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
VIET HEARTVăn Phòng Chính
Cùng Nhau Vươn Tới Cuộc Sống Tự Do Toàn Diện
ĐỊA CHỈHồ Chí Minh
https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
FACEBOOK FANPAGEViet Heart Social links
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các trang mạng xã hội bên dưới
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://vietheart.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHViet Heart Social links
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các mạng xã hội bên dưới

Copyright by Trái Tim Việt Company. All rights reserved.